Provincie: geen geld voor museum

GRONINGEN - De provincie betaalt niet mee aan de vergoeding van waterschade aan het Groninger Museum. Door extreem hoge waterstand liep het museum in 1998 grote schade op. Het Rijk gaf een miljoen gulden vergoeding, maar wil dit bedrag nu grotendeels terug hebben. Het geld zou verkeerd zijn besteed.Vermoedelijk draait de gemeente Groningen op voor deze tegenvaller.
null