Reorganisatie Van Mesdag goedgekeurd

GRONINGEN - Het ministerie van Justitie heeft de reorganisatie van de Van Mesdagkliniek in Groningen goedgekeurd.Het ministerie stelt de geschatte 8 miljoen gulden niet in een keer beschikbaar en wil om de drie maanden geïnformeerd worden over de stand van zaken. Bij de Van Mesdagkliniek moeten vermoedelijk 125 personeelsleden weg. Ze zouden niet geschikt zijn voor het werk binnen de kliniek. Er zal niemand gedwongen ontslagen worden. Deze week wordt gestart met het invullen van 25 managementsfuncties. Daarna, na de zomervakantie, wordt begonnen met de invulling van de overige functies en herplaatsing en scholing van personeel.
null