Geen info-avond over Paddepoel

GRONINGEN- De gemeente Groningen is niet van plan nogmaals een inspraakavond over Paddepoel-Zuid te organiseren.De SP had hierom gevraagd omdat er volgens de partij grote behoefte aan bestaat. De gemeente vindt dat er genoeg mondelinge inspraak is geweest en denkt dat een tweede inspraakavond in Paddepoel niets nieuws zal opleveren. Inwoners van de wijk die schriftelijk reageren op de wijkvernieuwingsplannen worden uitgenodigd voor een hoorzitting.
null