Lagere straf voor topambtenaar

LEEUWARDEN - Een Veendammer topambtenaar heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen.De man werd in 2002 tot 18 maanden cel veroordeeld wegens fraude. De topambtenaar kreeg jarenlang smeergeld van een aannemingsbedrijf. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft hem nu echter in hoger beroep 6 maanden cel voorwaardelijk en 240 uur dienstverlening opgelegd. Het hof oordeelde dat de man niet alleen verantwoordelijk kan worden gehouden voor fraude, omdat er binnen de gemeente een cultuur heerste waarin onzorgvuldig boekhouden een geaccepteerd gegeven was. Reden voor advocaat de Haan namens zijn cliënt de onderhandelingen over het oneervol ontslag van de man te heropenen.De gemeente Veendam is echter niet bereid tot een nieuwe schikking, zo heeft het gemeentebestuur laten weten.
null