Minder aanvragen schuldhulpverlening

GRONINGEN - Het aantal Stadjers dat schuldhulpverlening aanvraagt, is vorig jaar fors gedaald.In januari 2004 kregen nog ruim 1800 Groningers hulp bij het saneren van hun schulden; in december van dat jaar waren het er minder dan 900. Dit komt doordat de gemeente de criteria voor schuldhulpverlening ingrijpend heeft veranderd. Als iemand de nodige formulieren niet op tijd inlevert, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Daarnaast wordt kritischer gekeken naar de oorzaak van de problemen en Stadjers die vaker dan één keer een flinke schuld opbouwen worden strenger aangepakt.
null