Innersdijk voor rechter gesleept

GRONINGEN - Nabestaanden van een 88-jarige vrouw, die vorig jaar in het Groningse verpleeghuis Innerdsijk overleed, stappen naar de rechter om inzage te krijgen in het medisch dossier van de vrouw.
De directie van Innersdijk weigert inzage te geven en beroept zich op de geheimhoudingsplicht.
Onlangs beschuldigden de nabestaanden in het tv-programma NOVA het Groningse verpleeghuis van gebrekkige zorg. De Inspectie voor de Volksgezondheid onderzocht de zaak en concludeerde dat Innersdijk niet nalatig is geweest. Volgens Innersdijk is daarmee de kous af, maar de nabestaanden zeggen dat er alleen een technisch onderzoek is gedaan; hun klachten zijn niet onderzocht.