Nieuw belastingsysteem waterschap

GRONINGEN - De waterschappen in Nederland willen een eenvoudiger belastingsysteem. Het huidige aanslagbiljet voor de waterschapslasten is voor veel belastingplichtigen te ingewikkeld.Het nieuwe systeem moet veel inzichtelijker worden en gaat uit van de taken van de waterschappen. Dat houdt in dat er twee heffingen komen, een watersysteemheffing en de belasting voor de waterzuivering. De eerste belasting betreft de belasting voor bijvoorbeel dijken en kaden. De tweede betreft louter de zuivering van water.
null