Foutje kost Groninger Landschap bijna ton

GRONINGEN - Door een fout van een bedrijf in Almere is de Stichting Het Groninger Landschap bijna honderdduizend gulden misgelopen.Het Groninger Landschap had haar 11.000 begunstigers onlangs een boekje en een acceptgiro gestuurd voor een vrijwillige bijdrage.Dat boekje en de giro was gedrukt door het bedrijf uit Almere. Alleen had de firma niet het gironummer van het Groninger landschap maar per abuis die van de collega's van het Zeeuwse Landschap erop gedrukt. Het Zeeuws Landschap voerde op dat moment een soortgelijke campagne. Gelukkig is de verstandhouding met de Zeeuwen goed, zodat de Groningers deze week alsnog een ton op hun rekening kregen bijgeschreven.
null