SEANN ronselt geëmigreerde Groninger

GRONINGEN - Groningers in den vreemde gaan zich inzetten voor de economische vooruitgang van het Noorden. Dat is althans het plan van de Sociaal Economische Adviesraad Noord Nederland (SEANN).Volgens de SEANN hebben Groningers vanouds een goede band met hun geboortegrond, ook als ze later in hun carrière verhuizen naar elders. De adviesraad hoopt dat deze mensen hun invloed en contacten willen gebruiken om het Noorden te helpen. De SEANN wil ook dat gemeenten in de drie noordelijke provincies meer betrokken worden bij het maken van sociaal-economische plannen voor het Noorden. Nu is dat vooral voorbehouden aan de provincies.
null