Welzijnswerk in Stad blijft verdeeld

GRONINGEN - Het Groningse gemeentebestuur wil het welzijnswerk in Stad de komende vier jaar opgesplitst houden.Het werk werd vorig jaar, na het faillissement van de stichting Wing, verdeeld over vier instellingen: de stichting Werkprojecten, de Maatschappelijke Juridische Dienstverlening, Stichting Stiel en het Centraal Orgaan Peuterspeelzalen.Burgemeester en wethouders zijn tevreden over de manier waarop deze vier instanties het werk hebben opgepakt. Bovendien willen ze continuïteit in het welzijnswerk en daarom stellen ze voor de situatie voorlopig zo te houden. De gemeenteraad moet zich nog buigen over dit voorstel.
null