Geen extra provinciebijdrage RTV Noord

GRONINGEN - RTV Noord krijgt geen geld van de provincie om een dreigend tekort op de begroting op te lossen.Dit tekort dreigt de komende jaren op te lopen tot een miljoen euro. De oorzaken zijn onder meer de stijgende loonkosten en de dalende reclameopbrengsten. De provincie vindt dat ze de regionale omroep de afgelopen jaren genoeg heeft gesteund. Bovendien voelt ze zich overvallen door de tegenvaller.
null