Sint Lucas ontvangt een Smiley

WINSCHOTEN - De kinderafdeling van het Sint Lucasziekenhuis in Winschoten biedt goede zorg.Het ziekenhuis ontving vrijdag het predikaat ‘kindgericht’. Als bewijs is aan de kinderafdeling een Smiley toegekend. Daarmee wordt aangegeven dat de afdeling voldoet aan de basiseisen die de Landelijke Verenging Kind en Ziekenhuis stelt aan de geboden zorg.
null