Gemeente gaat helpen bij opvoeding

GRONINGEN - De gemeente Groningen wil ouders gaan helpen bij het opvoeden van hun kinderen.Via peuterspeelzalen en scholen krijgt de gemeente signalen dat steeds meer ouders problemen hebben met de opvoeding. Die signalen kunnen zijn dat kinderen zich vervelend gedragen of niet goed ontwikkelen, maar sommige ouders geven ook aan dat ze er gewoon behoefte aan hebben om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Verantwoordelijk wethouder Van Schie wil daarom dat er in verschillende wijken 'ouder- en kindercentra' komen, waar ouders en kinderen terecht kunnen met hun vragen en problemen.In de stad Groningen staan 250 gezinnen te boek als 'probleemgezin'.
null