Conflict over risicokaarten op web

GRONINGEN - Provincies hebben een conflict met de inlichtingendienst AIVD over de provinciale risicokaarten.De kaarten zijn gepubliceerd op internet en vermelden bedrijven en installaties die mogelijk een gevaar kunnen opleveren voor de bevolking. De AIVD vindt dat de provincies een aantal details op de kaarten moeten weghalen, omdat terroristen de informatie kunnen misbruiken.De provincie Groningen vindt dat overdreven, omdat de kaarten inmiddels overal op internet circuleren. Bovendien zouden er dan aparte kaarten moeten komen voor hulpverleningsdiensten, omdat die wél alle informatie moeten krijgen.Als het kabinet toch vindt dat de kaarten gewijzigd moeten worden, dan moet de regering die kostbare operatie zelf betalen, vindt Commissaris van de Koningin Alders.
null