‘Investeren in Wadden noodzaak’

GRONINGEN - Investeren in het waddengebied blijft nodig, ook als gaswinning niet doorgaat.Dat stellen de noordelijke overheden, de Waddenvereniging, het bedrijfsleven en natuurorganisaties in een brief aan minister Dekker van VROM. De noordelijke coalitie vindt ook dat de regio zeggenschap moet hebben over bestedingen uit het Waddenfonds. Het Waddenfonds is bedoeld om de kwaliteit van de Waddenzee en het waddengebied te verbeteren door te investeren in natuurherstel.
null