Beklad hunebed Exloo wordt gereinigd

EXLOO - Het bekladde hunebed in Exloo wordt woensdag schoongemaakt.Het hunebed is vorige week door vandalen met verf beklad. Schoonmaakbedrijven stonden in de rij om het hunebed te reinigen. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de provinciaal archeoloog hebben bekeken welk bedrijf de klus het best zou kunnen klaren, zonder het hunebed nog verder te beschadigen. Een bedrijf uit Lelystad bleek de beste papieren te hebben.
null