Water in sloten stuk schoner

GRONINGEN - Het water in sloten bij boerenbedrijven is de afgelopen vijf jaar een stuk schoner geworden.Dit blijkt uit onderzoek van waterschap Hunze en Aa’s. De waterkwaliteit is met ruim tachtig procent verbeterd. Dit is vooral te danken aan de invoering van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij in 2000. Daarin staat bijvoorbeeld dat boeren moeten voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Ook mogen ze slootkanten niet meebemesten.
null