Service van NoordNed moet beter

GRONINGEN - De provincie Groningen eist een betere service van NoorNed en draait het bedrijf de duimschroeven aan.Als het vervoerbedrijf NoordNed er niet in slaagt om voor 10 juli het treinvervoer in Groningen op orde te krijgen, stapt het provinciebestuur naar de moederbedrijven NS en Veonn. Volgens gedeputeerde Musschenga krijgt NoordNed tot 10 juli de tijd om voldoende treinstellen beschikbaar te krijgen en volgens de dienstregeling te rijden.De provincie wil wekelijks worden gerapporteerd over de voortgang. Mocht het allemaal niet lukken dan overweegt de provincie hardere maatregelen.
null