Waterwerken in kaart gebracht

GRONINGEN - Waterschap Hunze en Aa's heeft alle cultuurhistorische waterwerken in kaart gebracht.Veel van die bouwwerken hebben inmiddels hun functie verloren, en worden nauwelijks meer onderhouden. Om te voorkomen dat er werken verloren gaan, wil Hunze en Aa's een keuze maken uit alle oude waterwerken. Het idee is om de werken die w‚l bewaard blijven, toegankelijker te maken voor publiek. Het waterschap denkt aan het plaatsen van informatiepanelen, of door ze op te nemen in toeristische routes.
null