Zoon legerpredikant bezoekt Stad

GRONINGEN - De zoon van de Canadese legerpredikant Robert Sneyd bezoekt op 5 mei de stad Groningen.Sneyd overleed in 1992. Zijn zoon komt nu naar Stad om zijn vader te herdenken. Die diende in de oorlog bij de 5th Canadian Armoured Division. Hij verzamelde indertijd stukjes glas uit verwoeste kerken en kathedralen. Hij begon bij de Westminster Abbey in Londen en eindigde, via onder meer Frankrijk en België, bij de Martinikerk. Zijn zoon is uitgenodigd door de Stichting Martini Beiaard Groningen.
null