‘Snel geld nodig voor steunstee’

OOST-GRONINGEN- Er moet snel geld komen voor steunstee's en 24uurszorg in Oost-Groningen.Dat bepleiten Zorgketen Oosterlengte, Zorgkantoor Groningen en een aantal Oost-Groninger gemeenten. De bewuste voorzieningen maken het mogelijk dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Het geld is er echter nog steeds niet en daardoor dreigt dit jaar een tekort van 700.000 euro. Als het Rijk niet snel met geld over de brug komt, komen de zorgvoorzieningen in de knel, zeggen de betrokken instanties.
null