Gemaal in Delfzijl gesloopt

DELFZIJL - Het gemaal in Delfzijl wordt gesloopt.Waterschap Noorderzijlvest wil een nieuw gemaal bouwen tussen de Kustweg en de Zeedijk. Het schap heeft de gemeente Delfzijl gevraagd de grond, waarop het oude gemaal staat, te ruilen tegen een nieuw stuk grond. Het College van Burgemeester en Wethouders lijkt hier geen bezwaar tegen te hebben.
null