Leek overweegt inzet camera's

LEEK - De gemeente Leek overweegt camera's in te zetten om een groep vernielzuchtige jongeren te kunnen opsporen.Vooral rond oudjaar, maar ook in de weekenden laten de vandalen een spoor van vernielingen achter.
De schade voor de gemeente loopt allengs op en wie er achter de kapotte abri's en vernielde verkeersborden zit, is nog steeds een raadsel.
Tot dusver hebben andere pogingen om de vandalen op te sporen gefaald. Naar aanleiding van de camerabeelden wil de gemeente de jongeren op hun gedrag aanspreken.
De gemeenteraad van Leek neemt waarschijnlijk na de zomer een besluit.