Smeerpijp levert geen gevaar op

GRONINGEN - De smeerpijpleiding bij Ruischerbrug en Ruischerwaard levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit het eerste, onafhankelijk onderzoek naar de inhoud en conditie van de pijpleiding.
Het onderzoek werd gedaan door het adviesbureau Grontmij, die gehele leiding tussen Groningen en Delfzijl onder de loep neemt. Het adviesbureau onderzocht het slib, de grond, het grondwater en het oppervlaktewater. Op enkele plekken werd een ernstige verontreiniging aangetroffen, maar volgens de GGD hoeven aanwonenden geen vrees te hebben voor hun gezondheid.
Nu de volksgezondheid niet in het geding is, worden er niet direct maatregelen genomen. Pas als de persleiding in zijn geheel is onderzocht, zal worden bekeken welke stappen er moeten worden genomen.