Geld voor verplaatsen boerenbedrijven

NIEUW BUINEN - Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft bijna 25.000 euro beschikbaar gesteld voor de verplaatsing van vijf boerderijen uit Nieuw Buinen.De agrarische bedrijven hebben door hun ligging binnen de bebouwde kom weinig mogelijkheden tot uitbreiding. De boeren hebben een plan ingediend om hun bedrijf elders weer op te starten.In samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn, LTO en de Agenda van de Veenkolonien wordt nu gekeken of de verhuizing van de boeren haalbaar is.
null