Vragen over laagvliegoefeningen

GRONINGEN - GroenLinks in de Provinciale Staten eist opheldering van het provinciebestuur over het vergunningstelsel voor laagvliegoefeningen boven het Lauwersmeergebied en de Waddenzee.Volgens de partij is het niet duidelijk of er vergunningen worden aangevraagd en door wie ze eventueel worden afgegeven.GroenLinks wil weten of de vergunningen voor de oefeningen op elkaar zijn afgestemd, hoe er wordt samengewerkt en wie de coördinatie in handen heeft.De partij hoopt zo een waarborg te krijgen dat vogels tijdens het broedseizoen zo weinig mogelijk verstoord worden.
null