Dijken Eemskanaal beter dan gedacht

GRONINGEN - De dijken van het Eemskanaal hoeven minder ingrijpend te worden versterkt dan gedacht. Uit onderzoek door de provincie en de waterschappen blijkt dat de dijken over een lengte van zes kilometer zwakke plekken hebben.
De plekken worden hersteld door middel van verzwaringen en het verbeteren van beschoeiingen. De dijk van het Eemskanaal is ongeveer 25 kilometer lang.
Eerder werd gevreesd dat ook op andere locaties zwakke plekken zouden zitten, maar dat blijkt dus niet het geval. De kosten van het herstel blijven nu beperkt tot ongeveer drie miljoen euro.