Sluisdeur moet snel worden vervangen

DELFZIJL - Paalwormen hebben de vloeddeuren van de schutsluizen in Delfzijl dermate aangetast, dat de deuren met spoed moeten worden vervangen. Uit een inspectie blijkt dat met name de grote vloeddeur onherstelbaar is beschadigd.Ook moeten de waterkeringen worden verhoogd met anderhalve meter en moet het toezicht op het openen en sluiten van de sluis worden verbeterd, met name als er een gevaarlijke situatie dreigt. Het herstel van de sluis kost bijna drie miljoen euro. Dat bedrag moet worden opgebracht door het Rijk, de provincie en de Commissie Bodemdaling.
null