Archeologen vinden oud kussen

GRONINGEN - Bij opgravingen aan de Prinsenstraat in Groningen is een kussen gevonden uit het jaar 1580.Volgens stadsarcheoloog Kortekaas worden dergelijke kussens vrijwel nooit gevonden en mag de vondst dus zeldzaam genoemd worden.Het kussen werd gevonden in een gedempte gracht. Behalve het kussen zijn in de gedempte gracht ook nog een groot stuk wol, een hoed en een kam gevonden.
null