PvhN en FNP willen een kamerzetel

GRONINGEN - De Partij voor het Noorden bekijkt met de Friese Nationale Partij (FNP) of ze bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen met één gezamenljike lijst kunnen meedoen.
Daarvoor hebben beide partijen een commissie ingesteld, die onderzoekt of één verkiezingsprogramma overeengekomen kan worden. Eind mei volgend jaar moet definitief bekend zijn of er voldoende draagvlak is voor één gezamenlijke lijst.
De eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen worden uiterlijk voorjaar 2007 gehouden.