‘Lonsdale niet rechts-extreem’

GRONINGEN - Groningse jongeren, die Lonsdale-kleding dragen hebben zelden recht-extremistische denkbeelden.
Ook hebben ze geen contact met rechts-extremistische organisaties. Dit blijkt uit een inventarisatie van de politie.
De afgelopen twee jaar heeft met name Oost-Groningen last van jongeren, die vernielingen plegen en soms allochtonen aanvallen. In deze groep is het merk Lonsdale populair. Uit zestig politieverhoren is echter niet gebleken dat er een verband bestaat met rechts-extremisme.