Fries slib toch naar Duitsland

LEEUWARDEN-Het waterschap Friesland heeft alsnog VROM toestemming gekregen om zuiveringsslib naar Duitsland af te voeren.Het ministerie heeft zijn eerdere weigering tegen de export ingetrokken.Het Friese waterschap heeft net als het Waterschap Noorderzijlvest een contract gesloten met het bedrijf Swiss Combi Technology Nederland. Dat bedrijf gaat in Nederland een verwerkingsfabriek bouwen voor het slib, maar die is te laat klaar. Zowel Noorderzijlvest als het Waterschap Friesland zat daardoor met het slib in hun maag. De Friezen mogen nu naar Duitsland uitwijken. Noorderzijlvest wilde dat ook, maar heeft een tijdelijke vergunning voor de stort van het slib op de Stainkoeln bij Groningen. Of Noorderzijlvest nu ook toestemming krijgt voor export naa Duitsland is niet duidelijk,
null