Jaarverslag van Alders

GRONINGEN - Commissaris der Koningin Alders heeft zijn jaarverslag over 1999 gepresenteerd.Het verslag bevat een overzicht van de werkzaamheden van Alders en behandelt onderwerpen als de afhandeling van de waterschade, het zoeken naar nieuwe locaties voor asielzoekerscentra in 1999 en de onderhandelingen van het Noorden over de Langman-gelden.Alders gaat in zijn jaarverslag ook in op de positie van de provincies als bestuurslaag. In de aanloop naar de vorige Statenverkiezingen zette de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Peper, grote vraagtekens bij het bestaansrecht van de provincie. ´De minister gaf daarmee het startsein voor een onvervalste aanslag op de positie van de provincies´, aldus Alders in zijn jaarverslag.
null