Delfzijl wil compensatie van COA

DELFZIJL - Delfzijl wil financiële compensatie als het aantal asielzoekers in het AZC wordt verlaagd.Dat schrijven B&W in een brief aan het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA overweegt om minder asielzoekers onder te brengen in het AZC in Delfzijl.
Gemeenten krijgen van het Rijk een bijdrage op basis van het aantal inwoners. Minder asielzoekers betekent minder inwoners en dus een lagere uitkering van het Rijk. Delfzijl wil dat het COA gemaakte afspraken nakomt.