Geld voor oostzijde van Visvliet

ZUIDHORN - De gemeente Zuidhorn trekt 275.000 euro uit voor de herinrichting van de oostzijde van het dorp Visvliet.
Er worden onder meer nieuwe parkeervoorzieningen aangelegd, de infrastructuur wordt aangepakt en de openbare verlichting wordt verbeterd.
De gemeente Zuidhorn gaat er van uit dat waterschap Noorderzijlvest meebetaalt.
Het gaat om een bijdrage van 25-duizend euro.