'Hersendode patiënten medisch behandelen'

GRONINGEN - Hersendode patiënten moeten medisch behandeld worden om zo de kwaliteit van donororganen te beschermen. Dat stelt medicus Van der Hoeven van de Rijksuniversiteit Groningen. Nader onderzoek moet nog uitwijzen welke behandeling dat precies moet zijn.
Transplantaties met organen van levende donoren zijn veel vaker succesvol dan transplantaties met organen van overleden donoren. Toch is er nooit onderzoek gedaan naar het effect van hersendood op donororganen.
Van der Hoeven toont in zijn onderzoek aan dat de hersendood het immuunsysteem activeert, wat schadelijke gevolgen heeft voor de organen. Hersendood werd tot nu toe als een stabiele periode beschouwd.