Buddyproject voor zwervers in Groningen

GRONINGEN - De stad Groningen krijgt een buddy-project voor zwervers. De buddy's, ook wel maatjes genoemd, worden gekoppeld aan dak- en thuislozen, met de bedoeling ze uit hun isolement te halen.
Dat kan bijvoorbeeld door mee te gaan bij het kopen van kleren of door simpelweg koffie te gaan drinken in de stad.
Het project is niet alleen bedoeld voor dak - en thuislozen op straat, maar ook voor zwervers die sinds kort een woning hebben en een leven proberen op te bouwen. Het buddy-project begint in 2006 en duurt in eerste instantie twee jaar. De initiatiefnemers verwachten dat uiteindelijk de helft van de 100 tot 150 zwervers gekoppeld wil worden aan een buddy.