Personeelstekort dreigt in de chemiesector

DELFZIJL - Er dreigt een groot tekort aan vakbekwaam personeel voor de chemische bedrijven in het Eemsmondgebied. Alleen al bij Akzo Nobel in Delfzijl gaan de komende tien jaar tweehonderd van de negenhonderd personeelsleden met pensioen.
In het Botlekgebied bieden de bedrijven al tegen elkaar op om aan personeel te komen.
Akzo in Delfzijl probeert door nauwe contacten met scholen in de regio jongen mensen al vroeg te interesseren voor een technische opleiding.
Verder werken de bedrijven op het Chemiepark in Delfzijl bij hun zoektocht naar personeel samen in een mobiliteitscentrum.