Voorlichting over nieuwe zorgverzekeringswet

GRONINGEN - De Groningse zorgverzekeraar Geove, onderdeel van Menzis, start binnenkort een grote voorlichtingscampagne over de nieuwe zorgverzekeringswet.
Nu de Eerste Kamer de nieuwe wet heeft goedgekeurd, vervalt op 1 januari 2006

het huidige verschil tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden.
Geove is niet bang voor een chaos bij de invoering van de wet, maar vreest wel dat haar klanten het nieuwe stelsel ingewikkeld zullen vinden. Geove licht de lanten
daarom voor, onder meer via een speciale website www.basisverzekering.info Mensen, die nu via het ziekenfonds verzekerd zijn, gaan meer premie betalen, maar krijgen daar afhankelijk van hun inkomen via de belasting een deel van terug.