Claim van acht boeren afgewezen

MIDDELSTUM - Acht akkerbouwers uit Middelstum krijgen de oogstschade uit 1998 niet vergoed.
Na zes jaar procederen hebben ze dit woensdag te horen gekregen van de Raad van State.
De boeren zeggen twee miljoen euro schade te hebben geleden door de wateroverlast. Het waterschap besloot in 1998 het overvloedige regenwater uit Drenthe snel af te voeren via het Boterdiep naar het Lauwersmeer. Het water uit de polders kon hierdoor niet weg, waardoor veel akkers onder water kwamen te staan.
De meeste schade werd door het ministerie van Binnenlandse zaken vergoed, maar volgens de Raad van State heeft de schade van de acht akkerbouwers uit Middelstum niks te maken met de afvoer van het overtollige Drentse regenwater. Daarom vallen ze buiten de schaderegeling.