Advocatenteam Koop tevreden over uitspraak

ROTTERDAM - De Groningse bouwondernemer Henk Koop is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 180 uur werkstraf. Hij is veroordeeld wegens medeplegen van omkoping. Het Openbaar Ministerie had 1 jaar cel tegen Koop geëist. Bovendien was er een boete van 2 miljoen euro geëist tegen zijn bouwdivisie Koop Tjuchem. Het advocatenteam van Koop is tevreden over de uitspraak. Veel onderdelen van de aanklacht bleken verjaard, of waren al bestraft door de NMa, de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Bovendien kon niet bewezen worden, was het oordeel van de rechter, dat Henk Koop leiding gaf aan een criminele organisatie, die opdrachtgevers benadeelde met illegale prijsafspraken. Wat over bleef was alleen het medeplegen van omkoping. Ook Koop Tjuchem, de bouwdivisie van het Koop concern, kwam er 'goedkoop' af. Twee miljoen euro was de eis, een ton was het oordeel.
Koop Tjuchem werd overigens wél gezien als een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan tal van vergrijpen. Een ton is nog wel de hoogst opgelegde boete van de terechtstaande bouwbedrijven, maar ook daarover heerst in het Koop-kamp tevredenheid.
De bouwfraudezaak kwam destijds aan het rollen door de publicatie van een dubbele boekhouding, waarin sprake was van geheime afspraken.