'Verdeling waterschapslasten is oneerlijk'

VEENDAM - De verdeling van waterschapslasten tussen boeren en burgers moet veranderen. Dat vindt dijkgraaf Alfred van Hall van waterschap Hunze en Aa's. Volgens Van Hall betalen boeren en eigenaren van natuurterreinen relatief te veel aan het waterschap. De burgers genieten ook van het landschap en als we met z'n allen een schoon Nederland willen, moet de verdeling eens beter bekeken worden, zegt Van Hall. Binnen de waterschappen zijn drie belastingcategorieën, die van de ingezetenen, de burgers, de categorie voor mensen met een bedrijf en de categorie ongebouwd, voor de boeren. Die laatste categorie wil de dijkgraaf zelfs helemaal afschaffen. Met zijn voorstellen wil Van Hall vooral een discussie op gang brengen.
null