Stadjer krijgt stem in aanzien Oostwand

GRONINGEN - Mocht het een ja worden, dan mogen inwoners van Groningen meepraten over het uiterlijk van de nieuwe Oostwand.
Wethouder Willem Smink wil, net als bij de nieuwbouw aan de Waagstraat, daarvoor dan een enquête uitschrijven. Inwoners van de stad Groningen kunnen uit een aantal objecten, hun mooiste ontwerp kiezen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de Stadjers ja zeggen tegen de plannen voor de Grote Markt, op 29 juni.
De stem van de inwoners zal zwaar wegen, zo zegt Smink, want de betrokkenheid van de Stadjers is van groot belang.
Een eerdere prijsvraag over nieuwbouw aan de Waagstraat bleek een groot succes. Tachtig procent van de Stadjers sprak zich toen uit voor het ontwerp van Natalini, dat ook gerealiseerd is.