Groot ganzen-foerageergebied bij Leekstermeer

LEEK - Rond het Leekstermeer komt een ganzen-foerageergebied van ruim 600 hectare. In het begrensde gebied kunnen ganzen ongehinderd overwinteren.
Tijdens de inspraakperiode zijn zes bezwaren binnengekomen. Na overleg met de landinrichtingscommissie Roden-Norg-Peize en de gemeente Noordenveld is een aantal aanpassingen gedaan.
Boeren in het gebied kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding.