Drukte bij info-centrum Blauwe Stad

WINSCHOTEN - Het is de laatste dagen een drukte van belang bij het info-centrum van de Blauwe Stad in Winschoten. Woensdag zijn de prijzen voor de kavels bekendgemaakt.
Wie een mooi stukje grond bij het water wil of verder weg in de bossen kan nu bekijken hoeveel geld daarvoor neergelegd moet worden.
In juli wordt bekeken hoeveel gegadigden er per kavel zijn en wordt er geloot. In september worden de kavels officieel verkocht.