Interventieteam in Beijum-Oost succesvol

GRONINGEN - Het interventieteam, dat 1100 huishoudens in de Beijum-Oost bezoekt, lijkt vruchten af te werpen.
Onder meer vertegenwoordigers van de politie en de woningstichting zitten in het team. Het team maakt huisbezoeken en bespreekt de problemen met bewoners.
Een half jaar na de start zijn 300 huisbezoeken afgelegd. In veel gevallen kregen bewoners hulp aangeboden bij financiële zaken. Ook kwam een aantal gevallen van steunfraude aan het licht en zijn enkele hennepplantages opgerold. Het interventieteam wordt eind dit jaar ontbonden.