PvdA-kamerleden bezoeken Oosterparkwijk

GRONINGEN - Een delegatie van de Tweede Kamerfractie van de PvdA bezocht maandag de Oosterparkwijk in de stad Groningen.
De kamerleden bezochten onder meer een aantal wijkvernieuwingsprojecten, maar ook kregen bewoners van de wijk het boekje
Bewoners verdienen veiligheid
overhandigd. In april brachten kamerleden een bezoek aan 16 gemeenten, om aandacht te vragen voor het veiligheidsvraagstuk. De bevindingen van die bezoeken zijn nu in het bewuste boekje gebundeld. Zo biedt het onder meer adviezen om de veiligheid in de eigen omgeving te verbeteren.