35 meldingen van discriminatie

GRONINGEN - Bij het Discriminatie Meldpunt Groningen in Groningen zijn in het laatste half jaar van 2004 35 meldingen binnengekomen.
De meeste meldingen gingen over discriminatie op basis van huidskleur of ras.
Meestal gebeurde dat bij mensen thuis en werden allochtonen mondeling of schriftelijk bedreigd door buurtbewoners. Een keer leidde een melding tot een aangifte hij de politie.