Monumentale bomen in Nieuweschans toch gekapt

NIEUWESCHANS - Ondanks felle protesten is woensdag in Nieuweschans een begin gemaakt met de kap van 39 monumentale Lindebomen.
De wortels van de bomen zijn aangetast door houtrot. Omwonenden hebben dat altijd bestreden. Maar uit een nieuw onderzoek is gebleken dat de linden wel degelijk ziek zijn. De Schanskers hebben daarom hun verzet gestaakt en zich bij de kap neergelegd.