'Opslag kernafval in zoutkoepel onbespreekbaar'

GRONINGEN - Het CDA in Groningen blijft zich verzetten tegen de opslag van radio-actief afval in ondergrondse zoutkoepels in het Noorden.
Donderdag zwengelde het landelijke CDA een discussie aan over de mogelijke uitbreiding van het aantal kerncentrales in ons land. Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA kwam vervolgens met de suggestie om het afval van deze centrales, op te slaan in zoutkoepels in Noord-Nederland. Groningse CDA-politici vinden dat onbespreekbaar. Zolang er geen goede oplossing is gevonden voor het nucleaire afval, zijn nieuwe kerncentrales uit den boze, aldus het Groningse CDA.